جلسه معاونین انجمن خیراندیشان پارسا با اعضای محترم شورای شهر مناطق محروم برگزار شد.

طی نشست معاونین انجمن خیراندیشان پارسا با اعضای محترم شورای شهر مناطق محروم، در خصوص شناسایی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در این مناطق ، زمینه ایجاد اشتغال خانگی و شناسایی افراد مستعدی که تمایل به همکاری و تعامل با انجمن را دارند بحث و تبادل نظر صورت گرفته و نتایج در غالب صورت جلسه‌ای به واحدهای مرتبط ابلاغ تا اقدامات مقتضی صورت پذیرد.