شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ - ۱۳:۲۷

ایجاد اشتغال در مناطق محروم

با کمک همکاران ما در شعبه مناطق محروم تعداد 500 قطعه مرغ، خروس و جوجه در بین برخی از دامداران روستایی در مناطق محروم توزیع گردید و موجب ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد روستایی گردید.