توضیحات

قول داده بودیم این عید عید همه باشه 

همه لباس نو بپوشن همه بخندن همه ذوق شروع سال جدید را داشته باشن در همین راستا نیز همانند سال های گذشته انجمن خیر اندیشان پارسا با کمک خیرین بزرگوار و همراهان همیشگی اش و با تمام وجود مشکلات و سختی های اقتصادی توانستیم بر عهد خود پایدار بمانیم و برای تهیه ارزاق و پوشاک نوروزی اقدام کنیم.