دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - ۱۴:۴۶

?آمار کمک های تیر ماه 96

توضیحات

امار کمک های ارائه شده در سال 1396 توسط انجمن خیر اندیشان پارسا

تصاویر