دوشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - ۱۳:۲

هفته سرطان

به بهانه هفته سرطان بر آن شدیم تا فریاد بزنیم: "ما کوهی استواریم به ما تکیه کنید"

تو به صورتش نگاه می‌کنی و غصه این چهره رنگ پریده و سرد را می‌خوری
ما به رُخساری که پُر از نور و روشنایی و سپیدیِ صلح است می‌نگریم
تو به سَرش نگاه می‌کنی و افسوسِ گیسوانی که باید باشد ولی نیست را می‌خوری
ما به او خیره می‌شویم و می‌دانیم که می‌توانیم شور و شوق زندگی را در ذهن و قلبش جاری کنیم ...
انجمن خیراندیشان پارسا مفتخر است که همواره حمایت از بیمارانِ سرطانیِ نیازمند را جزء مأموریت‌های اصلی و همیشگی خود دانسته و در این راه خطیر از هیچ اقدام خیرخواهانه‌ای دریغ نکرده است ...
بدین وسیله به خانواده بزرگ انجمن خیراندیشان پارسا بپیوندید و در این مسیر با ما همگام شوید ...
شماره حساب‌ها و شماره تلفن‌های زیر پذیرای کمک‌های نقدی شما گرانقدرانِ نیکو سرشت می‌باشد.
شماره‌های حساب: 
 بانکی ملی، 6037991199506209     
بانک اقتصاد نوین ، 6274121940004112
☎️شماره تلفن: 02155374213
روابط عمومی انجمن خیراندیشان پارسا