در تاریخ 12/06/1397 با کمک خیرین خیراندیش و همچنین انجمن خیراندیشان پارسا به یکی از نوعروسان نیازمند جهیزیه اهدا گردید. تصاویر زیر گوشه ای از تلاش پرسنل انجمن  برای ارسال این اقلام را نمایش می‌دهد.

 

1

 

2