کلیپ آمادگی انجمن خیر اندیشان پارسا به مناسبت عید قربان مربوط به سال های 1395 و 1396

توضیحات

🎥 آمادگی انجمن خیر اندیشان پارسا  به مناسبت فرا رسیدن عید قربان  جهت انجام 👈امور قربانی و دریافت نذورات 👉.این فیلم مربوط به انجام این امور در سال های 1395 و 1396 میباشد