پنجشنبه ۱۳۹۷/۳/۳۱ - ۱۱:۳۵

?آمار کمک خردادماه 1397

توضیحات

آمار کمک های ارائه شده در خرداد ماه 1397 توسط انجمن خیر اندیشان پارسا

تصاویر